شرکت نور گروپ تا کنون پروژهای مختلف ساختمان سازی در کشور های مختلف جهان از جمله امارات متحده عربی ، افغانستان ، ایران ، و ترکیه با موفقیت به پایان رسانده

امارات متحده عربی

موقعیت: امارات متحده عربی -دبی – دیسکوری گاردن
تعداد واحد 99
سال اتمام 2007

img

افغانستان

موقعیت: هرات سرک 64 متره
تعداد بستر: 50
سال اتمام 2016

img